Q171

Ungdomsenkät 2021

Q360
Enkät om våldsutsatthet

Du får den här enkäten för att svara på ett antal frågor om du varit utsatt för våld. Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen till att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.

Du hjälper oss väldigt mycket genom att fylla i enkäten för att få en bild av hur våldsutsattheten ser ut i Västerås och på så sätt förbättra det stöd och den hjälp som finns att få.

Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta enkäten när som helst. En del frågor i enkäten kan ibland upplevas som känsliga. Om du skulle vilja prata med någon efter att ha svarat på enkäten så kommer det finnas en lista med kontaktuppgifter på enkätens sista sida dit du kan vända dig.

Du är helt anonym när du fyller i enkäten och ingen kommer kunna veta vad just du har svarat. Dina svar kommer att hanteras så att inga obehöriga kan ta del av dem

Tryck på pilen till höger för att starta enkäten.