Q23

Kritik på teknik 2022

Q18

Brukarundersökningen Kritik på teknik undersöker vad kommuninvånare tycker om tekniska kommunala frågor såsom parker, vatten och avlopp, gator och vägar samt sophantering. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 90-talet och kommer nu att genomföras igen våren 2022.

Syftet med enkätundersökningen är att följa upp och bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Har ni några frågor når ni oss på,
Tel. +46(31-730 31 95)
E-mail: lars.fallberg@indikator.org

Välj din kommun i listan nedan för att gå vidare till anmälan