Q21

Här kan du välja vilket språk du vill besvara enkäten på

Klicka på ditt val.
Q20

Här kan du svara på enkäten

Skriv din kod. Klicka på Svara.
Q23
Q24
Q19

Kontakt

Har du frågor om enkäten kan du kontakta Indikator

E-mail: patientenkat@indikator.org
Telefon: 031-730 31 30
Q17

Information om enkäten

Vad är Nationell Patientenkät?
Regionen skickar regelbundet enkäter till de som har besökt eller fått stöd och service från hälso- och sjukvården. I enkäten finns frågor om besöket eller tolkuppdraget. Enkäterna kallas för Nationell Patientenkät. Resultatet från enkäten används för att göra hälso- och sjukvården bättre.

Varför har du fått en inbjudan till enkäten?
Du har blivit slumpmässigt utvald då du nyss har besökt eller använt en verksamhet inom habilitering och hjälpmedel eller tolktjänst.

Eller så har ditt barn blivit slumpmässigt utvald då barnet nyss har besökt eller använt en verksamhet inom habilitering och hjälpmedel eller tolktjänst.

Vem skickar enkäten?
Enkäten skickas av Indikator som arbetar på uppdrag av regionen.

Vad händer om du inte svarar på enkäten?
Du får en påminnelse som skickas med brev. I brevet finns en pappersenkät.

Måste du svara på enkäten?
Nej. Du bestämmer själv om du vill svara på enkäten.

Vad gör du om du inte kan eller inte vill svara på enkäten?
Kontakta Indikator
E-mail: patientenkat@indikator.org
Telefon: 031-730 31 30

Är dina svar skyddade?
Ja. Dina svar är anonyma i förhållande till regionen och personalen på den verksamhet du har besökt eller fått stöd eller service av.

Hur används svaren från enkäten?
Dina svar tillsammans med alla andras svar blir ett resultat. Resultatet visar vad som är bra och vad som kan bli bättre.

Resultatet kommer användas av verksamheter inom habilitering och hjälpmedel samt inom tolktjänst. Du och andra kommer kunna se resultatet på patientenkat.se.
Q18

Information om indikator.org/funk2020

Vi vill att alla ska kunna ta del av informationen på indikator.org/funk2020. Oavsett funktionsnedsättning och oberoende av hjälpmedel.

Du kan kontakta Indikator om du inte kan ta del av informationen. Vi kommer försöka lösa problemen så att du får den digitala service du har rätt till.