[Q159]Enkät

[Q160]Hej,

Jag kommer från Trafikkontoret, Göteborgs stad, och undrar om du vill vara med i en undersökning om Göteborgs pendelparkeringars betydelse för det hållbara resandet i staden? Att delta tar ungefär 1 minut, och du är helt anonym.

Om Ja: Vad kul! Innan vi sätter igång vill jag bara tillägga att undersökningen genomförs på uppdrag av Göteborgs stad och resultatet sammanställs av undersökningsföretaget Indikator.

[Q185]Vilken parkering (Delsjön eller ÖIS-gården)?

(ange svar innan intervjun påbörjas)