[Q24]Göteborgs Stad söker fokusgruppsdeltagare!

[Q18]Närmar du dig examen eller har mindre än ett år kvar på din utbildning?

Om fokusgruppen
Göteborgs Stad arbetar aktivt med att synliggöra kommunen som en attraktiv arbetsgivare för att klara organisationens långsiktiga kompetensförsörjning. Därför är vi nu nyfikna på vilka tankar du har gällande framtida arbetsgivare liksom hur du skulle ställa dig till att arbeta inom Göteborgs Stad.

För att samla dessa tankar anordnar vi tillsammans med konsultfirman Indikator ett antal fokusgrupper med studenter på utbildningar, som har stor betydelse för att vi ska klara vårt samhällsuppdrag. Vi gör detta för att få en ökad förståelse för hur Göteborgs Stad fortsättningsvis bör arbeta för att kunna attrahera rätt kompetens även i framtiden.

Fokusgrupper genomförs för att dokumentera hur olika individer resonerar kring ett givet ämne genom att de tillsammans får diskutera ett antal frågeställningar. Vad varje individ säger är självklart helt anonymt då det endast är gruppens diskussion som är av intresse.

Om anmälan
Anmäl dig genom att välja din framtida potentiella yrkesgrupp nedan kopplat till den utbildning du förtillfället genomför. På nästa sida väljer du tid och datum samt uppger dina kontaktuppgifter och eventuella matallergier - tryck därefter "Nästa". Göteborgs stad bjuder på lunch och anmälan är därför bindande. Om du har frågor eller om du får förhinder så maila Indikator via olle.lindahl@indikator.org senast tre dagar innan valt datum.

[Q21]Yrkesgrupp

Välja din framtida potentiella yrkesgrupp nedan kopplat till den utbildning du förtillfället genomför.